Υπεύθυνος Η/Υ
Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394430
Γραφείο: 
Γ113