Η Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του κτηρίου (Γ325). Τα τηλέφωνα στα οποία μπορεί να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι είναι: 2810394401-3.

Αντίστοιχα, στον ημιόροφο του κτηρίου του Τμήματος Φυσικής (Αίθουσα 006) στεγάζεται η Γραμματεία των Προπτυχιακών Φοιτητών, τηλ. 2810394025, όπου οι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν και την εγγραφή τους.

Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία για:

  • Πληροφορίες, που αφορούν τις ημερομηνίες και τη διαδικασία των εγγραφών, την επιλογή μαθημάτων,κλπ.
  • Έκδοση πιστοποιητικών, αναλυτικών βαθμολογιών, βιβλιαρίου ιατρικής περίθαλψης κ.α.

Προσωπικό Γραμματείας