Επίτιμος Διδάκτορας Έτος Τίτλος Ίδρυμα προέλευσης Επί προεδρίας Εισηγητής
David Hogness 1986 Καθ. Μοριακής Βιολογίας Stanford University Χ. Λούης Φ. Καφάτος
Ιlse Schwidetzki 1988 Καθ. Ανθρωπολογίας Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Ν. Τσιμενίδης Ν. Ξηροτύρης
Robert R. Sokal 1990 Καθ. Βιομαθηματικών State University of New York at Stony Brook Χ. Λούης Ν. Ξηροτύρης
Francois Jacob 1991 Καθ. Μοριακής Βιολογίας Institut Pasteur, Paris Χ. Λούης Χ. Λούης
Richard Lewontin 1996 Καθ. Βιολογίας και Alexander Agassiz Καθ. Ζωολογίας Harvard University Ν. Τσιμενίδης E. Ζούρος - Φ. Καφάτος
Michael Ashburner 2002 Καθ. Βιολογίας University of Cambridge M. Κεντούρη Χ. Λούης - Χ. Δελιδάκης