Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε το 1981. Σήμερα αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο σύγχρονης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας στη Βιολογία. Αναμφίβολα, η επιλογή του από νέους φοιτητές δικαιώνεται από τις υψηλών προδιαγραφών υποδομές, το διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό προσωπικό, και τα διεθνώς ανταγωνιστικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Όλα αυτά  συνεισφέρουν σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, καλλιεργούν την επιστημονική σκέψη και παράγουν νέους επιστήμονες άρτια εκπαιδευμένους να υπηρετήσουν την επιστήμη της Βιολογίας στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο.